Seadyn Do

Thứ sáu, 17/06/2016, 18:29 GMT+7

Seadyn Do

Seadyn Do

Cảm ơn tiệm rất nhiều nhờ tiệm mà e đã có 1 lễ cưới tuyệt vời. Ai cũng khen cô dâu xinh hết Cảm ơn tiệm rất nhiều nhờ tiệm mà e đã có 1 lễ cưới tuyệt vời. Ai cũng khen cô dâu xinh hết 

Người viết : Seadyn Do